OSL Lotnik
 

Szkolenie motolotniowe

 
 

Szkolenie motolotniowe (uzyskanie świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP). Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej, kończące się egzaminem państwowym przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Edukacyjnej LKE.

Szkolenia motolotniowe

Szkolenie teoretyczno-praktyczne prowadzi instruktor Maciej Rudnicki, pilot motolotniowy oraz samolotowy z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia odbywają się na lądowisku w Krzeszycach (około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego) oraz istnieje możliwość na własnym terenie ucznia, jeżeli jest przystosowane do startów i lądowań.

Motolotnia używana do nauki pilotażu posiada zdwojony orczyk i pedał gazu oraz doczepione uchwyty do ramion sterownicy, dzięki czemu instruktor siedzący na miejscu przeznaczonym dla pasażera w pełni kontroluje lot. Interkom ułatwia porozumiewanie w powietrzu.

Część teoretyczna (52 godziny)
Zakres wiedzy obejmuje następujące przedmioty:

 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o motolotni
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Łączność

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który należy zdać przed pierwszym samodzielnym wylotem.

Część praktyczna (25 godzin)
Zakres ćwiczeń:

 • Nauka pilotażu w strefie
 • Loty po kręgu – starty, lądowania, przejście na drugi krąg, lądowanie bez gazu
 • Symulacje awarii silnika
 • Loty w trudniejszych warunkach atmosferycznych
 • Loty na celność lądowania
 • Loty nawigacyjne
 • Lądowania na obcych lotniskach

Oprócz nauki pilotażu uczeń zapoznaje się z budową i obsługą motolotni, sposobem przeprowadzania przeglądów przedlotowych i podstawowych, zasadami korzystania z lądowiska i przestrzeni powietrznej.

Po uzyskaniu łącznego nalotu minimum 25 godzin i zdaniu egzaminów teoretycznych uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, co uprawnia go do przystąpienia do państwowego egzaminu na właściwe świadectwo kwalifikacji pilota.

Egzaminy (teoretyczne i praktyczne) przyjmowane są przez egzaminatorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwykle u nas na lotnisku.

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • ukończone 15 lat
 • osoby niepełnoletnie, muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na szkolenie,
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • dobry stan zdrowia, poświadczony odpowiednim orzeczeniem lotniczo-lekarskim, który pozwala na uprawianie tego sportu.

Ceny szkolenia:

Szkolenie teoretyczne (z materiałami dydaktycznymi i egzaminami wewnętrznymi) wynosi 1.000 zł brutto,
Szkolenia praktyczne (25 h) wynosi 10.000 zł brutto.
Szkolenie praktyczne (płatne na bieżąco za „wylatany” czas) wynosi 420zł brutto/godz.

Możliwe jest również szkolenie na statku powietrznym ucznia, pod warunkiem, że posiada on wszystkie niezbędne dokumenty i dopuszczenia. Cena godziny szkolenia jest wtedy odpowiednio niższa.

 
 

Voucher

Prezent przeżycie to idealna niespodzianka dla tych, którzy uwielbiają adrenalinę lub chcą spróbować czegoś nowego… Przeżyć chwile, które zapamiętają do końca życia

Zamów teraz!
 

Kontakt

Zadzwoń
+48 696 581 932, +48 691 854 909

Napisz
info@motolotnia.eu
Napisz wiadomość